บจก. วี. เอ. พี. เซอร์วิส (1997)

234 ซอย ห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150 โทร.038 035 333